23 de juliol del 2014
el món de la salut la teva aliança
serveis de salut


Aquest apartat de la guia permet accedir a centres que ofereixen els tractaments i les dietes més adequades per a la salut, des del punt de vista de la dietètica i la nutrició. Igualment facilita, amb els mateixos criteris de qualitat, el contacte amb centres de logopèdia, podologia, psicologia i tractament del tabaquisme i de l'estrès, així com un servei de mediació familiar i un centre de tractament de trastorns de la conducta alimentaria.


 
Atenció farmacèutica personalitzada
Dietètica i nutrició
Logopèdia
Mediació familiar
Podologia
Psicologia
Psiquitatria
Tractament del tabaquisme
Tractament dels trastorns de la conducta alimentària
Teràpies i tractaments antiestrès
 
guia serveis soci