20 de gener del 2018
el món de la salut la teva aliança
assistència en viatges a l’estranger


En cas d'accident o malaltia durant un viatge a l'estranger, pots
triar lliurement el centre mèdic al qual acudir. Posteriorment, podràs sol·licitar el reemborsament de les despeses ocasionades a través del telèfon 935 171 987, presentant els justificants corresponents i d’acord amb els límits i cobertures establerts en la seva assegurança.

  • Despeses mèdiques, farmacèutiques o d'hospitalització
    (fins a 12.000 €).
  • Despeses odontològiques d'urgència (fins a 60 €).
  • Repatriació o trasllat sanitari.*
  • Prolongació d'estada (fins a 60 €/dia, amb un màxim
    de 600 €).
  • Trasllat i acompanyament de restes mortals.*

 

* Gestió a través del 0034 935 171 987.