30 de juliol del 2014
el món de la salut la teva aliança
què és aliança?


Aliança és una associació lliure de persones que han decidit unir-se per aconseguir un objectiu comú: cuidar de la millor manera possible la teva salut i les necessitats relacionades amb l’atenció a les persones i a llurs béns.

A aquesta tasca ens hem dedicat durant més de 100 anys de manera exclusiva i això ens converteix en uns veritables especialistes. Volem compartir amb tu la nostra experiència.

La característica més important d'Aliança és que està constituïda com a associació sense ànim de lucre, un dels trets propis de tota mutualitat.

Un altre tret que ens defineix és la nostra estructura participativa, ja que les decisions fonamentals es prenen de manera democràtica mitjançant un òrgan de representació, l’Assemblea General.

Per aquestes raons, Aliança forma part del que s'anomena "economia social".


què és una mutualitat?
història