20 de gener de 2018
el món de la salut la teva aliança
notícies aliança


Barcelona, 5 de setembre de 2008

NOTIFICACIÓ SOBRE L’ACTUACIÓ DE LA CLÍNICA TERRES DE L’EBRE

A finals de març de 2008, l’Aliança va tenir coneixement, a través dels mitjans d’informació, d’una denúncia a Fiscalia referent a l’activitat de la Clínica Terres de l’Ebre durant el darrer trimestre de 2004. De forma immediata, l’entitat es posà en contacte amb aquest òrgan oficial per tal d’oferir tota la col•laboració en la investigació dels fets, aportar voluntàriament tota la documentació d’aquest període i posar-se a disposició d’aquest òrgan. A dia d’avui, l’Aliança no té cap coneixement oficial ni del contingut de la denúncia inicial ni del resultat de les investigacions. Les investigacions internes efectuades per la nostra entitat permeten afirmar que la denúncia obeeix a una interpretació i manipulació malintencionada de les dades de facturació per part d’un extreballador de la Clínica. En qualsevol cas, no ha estat detectat cap indici d’actuació fraudulenta de la Clínica Terres de l’Ebre i estem convençuts que aquesta serà la conclusió judicial.

Barcelona, 14 de juny de 2008

L’ALIANÇA REORGANITZA EL SEU GRUP PER OPTIMITZAR LA SEVA ACTIVITAT I CRÉIXER EN EL MERCAT


Els assembleistes de l’Aliança, reunits aquest matí al Palau de la Música Catalana, han aprovat els resultats econòmics i la memòria de 2007, que reflecteixen l’increment de l’activitat en totes les línies de negoci i la reorganització del seu grup d’empreses. Després d’una primera fase de reequilibrament econòmic, l’Aliança inicia una segona etapa amb la millora dels factors interns per tal de llançar amb força la seva activitat i preparar-se per al nou marc assegurador. Avui també s’ha aprovat el reglament del Consell d’Administració, que recull les normes bàsiques d’organització i de conducta dels seus components, amb l’objectiu de constituir un model de govern social ètic, transparent i eficaç, en interès de la Mutualitat i dels seus socis.

més informació

Lleida, 30 d’octubre de 2007

LA NOVA CLÍNICA DE PONENT, UN PROJECTE EN MARXA


Fotografia: Hermínia Sirvent©

Avui l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el president del Grup Aliança, Eduard Spagnolo, han signat un conveni per a la permuta de terrenys i immobles dintre de la ciutat, que permetrà la posada en marxa del projecte de construcció de la nova Clínica de Ponent. Han estat presents a l’acte, el director dels Serveis Territorials de Salut, Sebastià Barranco, la tinenta d'alcalde Marta Camps i els membres del consell d'administració del Grup.

més informació

 

Barcelona, 20 d’octubre

S’OBRE EL PROCÉS D’ELECCIÓ DELS NOUS ASSEMBLEISTES

En compliment del que assenyalen els Estatuts de Quinta de Salut l’Aliança, MPS, avui s’ha iniciat el procés de renovació de l’Assemblea General que ha de servir per designar els mutualistes que, durant quatre anys, constituiran el màxim òrgan de govern de l’entitat.

D’acord amb els Estatuts, poden ser elegits assembleistes tots els mutualistes majors d’edat i amb més d’un any d’antiguitat.

Fins al 2 de novembre, els mutualistes que desitgin comprovar, modificar o completar les dades que figuren al Cens de socis s’hauran adreçar personalment a qualsevol oficina d’Aliança portant el DNI i la targeta d’associat.

Dintre del mes de novembre tindrà lloc l’elecció dels nous assembleistes mitjançant sorteig davant de notari.

 

Barcelona, 19 d'octubre de 2007

Quinta de Salut l'Aliança, Mutualitat de Previsió Social a quota fixa i variable, posa en coneixement dels seus socis que ha elaborat un Cens de mutualistes en previsió del proper Sorteig per a l’elecció dels nous Assembleistes de la Mutualitat.

El Cens estarà a disposició dels mutualistes a totes les oficines de la Mutualitat fins al dia 2 de novembre a les 14 h, de manera que els mutualistes que ho desitgin podran consultar i, si s'escau, modificar les seves dades que figurin en el Cens, prèvia presentació, a aquest efecte, de la seva targeta de soci i el seu Document Nacional d'Identitat.

Per a més informació al respecte, poden adreçar-se a qualsevol de les nostres oficines.


Barcelona, 17 de juny de 2007

L’ALIANÇA JA ES TROBA EN PLE PROCÉS DE DINAMITZACIÓ

Els assembleistes de l’Aliança, reunits en Assemblea General Ordinària, han aprovat els resultats econòmics i la memòria de 2006, que reflecteixen uns resultats positius i un increment de l’activitat en totes les línies de negoci. També han estat informats de la posada en marxa de la Clínica del Vallès (Sabadell) al 2008 i del calendari per a l’obertura de la nova clínica de Lleida.

més informacióBarcelona, 16 de abril de 2007

LA CLÍNICA DE SABADELL TORNARÀ A OBRIR LES PORTES PER ALS SOCIS D’ALIANÇA

El passat 12 d’abril la consellera de Salut, Marina Geli, i l’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, van visitar les obres de la clínica de l’Aliança al Vallès, rehabilitada seguint criteris mediambientals.

més informació


Barcelona, 28 de enero de 2007

ALIANÇA INICIA EL SEU PROCÉS DE NORMALITZACIÓ EN UNA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Els assembleistes d’Aliança, reunits aquest matí al Palau de la Música Catalana en Assemblea General Extraordinària, han aprovat la reforma dels seus Estatuts i han nomenat el Consell d’Administració proposat per l’Administrador Provisional nomenat per la Generalitat.

més informació

 


Barcelona, 28 de desembre de 2006

L’ALIANÇA TORNA A LA NORMALITAT

El Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Antoni Castells, ha anunciat avui en roda de premsa l’aixecament de les mesures especials de control de la Quinta de Salut l’Aliança, vigents des de març de 2002.

més informació

 

notícies
arxiu de notícies